Curs de Estadística Bàsica per a la Recerca Biomèdica

Vall d'Hebron

Informació del curs

Objectius


La recerca biomèdica té una component quantitativa important i els investigadors necessiten sovint poder processar i analitzar les dades que recullen o generen en els seus estudis. Si bé algunes d'aquestes anàlisis poden ser complexes i requerir de personal especialitzat n'hi ha d'altres que, amb els coneixements i els recursos adequats, són relativament senzilles de dur a terme. L'objectiu principal d'aquests curs és proporcionar una perspectiva general dels principals mètodes estadístics que poden resultar d'utilitat en el dia a dia de la recerca biomèdica o la pràctica clínica. El seu enfocament és aplicat i el que es persegueix és dotar els investigadors i professionals de la biomedicina, de conceptes i eines per saber quan cal aplicar cada tècnica, i com fer-ho utilitzant l'eina estadística apropiada. L'aplicació dels conceptes i tècniques presentats al llarg del curs es durà a terme fent servir el programari estadístic lliure Rhttp://r_project.org i la interfície gràfica d'usuari “R commander” que permet el seu ús mitjançant un sistema de finestres i menús. Convé assenyalar que no es tracta d'un curs d'R sinó d'un curs d'estadística, amb R-commander.

Metodología

L'aplicació dels conceptes i tècniques presentats al llarg del curs es durà a terme consultant bases de dades, però també emprant eines específiques, com R i Rcommander, ja instal·lades als ordinadors de l'aula.

Professorat

El curs està organitzat per la Unitat d'Estadística i Bioinformàtica (UEB) del Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR). El curs serà impartit pel coordinador de la UEB, el Dr. Alex Sánchez, professor titular del departament d'Estadística de la Universitat de Barcelona, i per membres de la UEB i la UAT: el Dr. Ricardo Gonzalo, Dr. en Bioquímica i PG en Bioestadística, i Dr. Santi Pèrez-Hoyos, Llicenciat en Matemàtiques , Esp. Estadística i Dr. en Salut Comunitària , la Srta. Miriam Mota graduada en Estadística Aplicada i la Dra. Mireia Ferrer, doctora en Biomedicina i Màster en Bioestadística i Bioinformàtica.

Continguts del curs

 • Sessió 1. Introducció a R i R commander
 • Sessió 2. Estadística descriptiva I: Resums numèrics, taules i gràfics.
 • Sessió 3. Estadística descriptiva II: Bivariant.
 • Sessió 4. Introducció a la inferència estadística. Intervals de confiança.
 • Sessió 5.-Disseny i mida mostral.
 • Sessió 6. Proves d'hipòtesis I: Conceptes bàsics.
 • Sessió 7. Proves d'hipòtesis II: Variables quantitatives.
 • Sessió 8. Proves d'hipòtesis III: Taules de contingència, Khi².
 • Sessió 9. Tests diagnòstics: Sensibilitat, especificitat i corbes ROC.
 • Sessió 10. Exercici de análisis de dades reals.

Dates i localització

El curs té una durada de 20 hores i consisteix en cinc sessions de quatre hores. Les sessions es faran els dies 21, 23, 28 , 30 de gener i 4 de febrer de 2019, de 9 a 13:30h amb un descans de 30 minuts, a l'aula d’informàtica del Mòdul Sud de la Facultat de Medicina (Pavelló Docent) de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron.


Materials del curs

Sessió 0 : Presentació del curs

Sessió 1 : Introducció a R i R commander

Sessió 2 : Estadística descriptiva I: Resums numèrics, taules i gràfics

Ejercicios:

Sessió 3: Estadística descriptiva II: Bivariant.

Sessió 4: Introducció a la inferència estadística. Intervals de confiança.

Sessió 5: Disseny i mida mostral..

Sessió 6: Proves d'hipòtesis I: Conceptes bàsics.

Sessió 7: Proves d'hipòtesis II: Variables quantitatives.

Sessió 8: Proves d'hipòtesis III: Taules de contingència, Khi²

Sessió 9: Tests diagnòstics: Sensibilitat, especificitat i corbes ROC.

Sessió 10: Exercici de análisis de dades reals.

Bases de Dades per exercicis

Enquesta de satisfacció del curs

 • Enquesta de satisfacció del curs Bioestadística 2019

 • Enllaços i referències interessants

  R and Rstudio

  Enllaços interessants

  Tutorials