Anleggsnavn
Forsyningsspenning
 
Oppvarming 0,013kW/m3
Brakker3kW pr brakke
Håndtverkere 1kW pr håndtverker
Lys inne 0,002kW/m2
Lys ute 0,002kW/m2
Tårnkran 60kW pr kran
Heis 20kW pr heis
 
Totalt effektbehov
Totalt strømbehov
Totalt strømbehov + 20%