Na potrzeby badania przygotowałyśmy ankietę składającą się z 4 wykresów. Proponujemy wypełnić ją przed przeczytaniem raportu, aby później móc porównać własne odpowiedzi z odpowiedziami innych osób.

1 Wstęp

Niniejsza praca zawiera badanie dotyczące percepcji danych przedstawianych na wykresach. Celem było sprawdzenie, jak poprzez wykorzystanie powszechnie znanych iluzji wzrokowych można manipulować postrzeganiem danych na wykresie.

Analiza wyników pokazuje, że ludzie niezbyt dokładnie i wnikliwie oglądają wykresy, patrząc jedynie na najbardziej wyszczególnione jego elementy, takie jak kolor czy wielkość. Powoduje to, że dużo łatwiej ulegają złudzeniom optycznym.

Przygotowałyśmy cztery wykresy - każdy nastawiony na odczytywanie innych charakterystyk, takich jak: długości odcinków o różnych punktach zaczepienia, miary kątów, natężenie kolorów, liczności punktów. Część wykresów zawierała dodatkowo “pułapkę”, czyli informację, od której chciałyśmy odwrócić uwagę obserwatora. Miało to na celu sprawdzenie, jak dokładnie i wnikliwie ludzie oglądają dane przedstawione na wykresach.

Wykresy wygenerowałyśmy na potrzeby badania, nie są one oparte o rzeczywiste dane.

Ankietę wypełniło 101 osób w różnym wieku, ale cztery osoby go nie podały, więc nie zostały uwzględnione na poniższym wykresie.