Kody z rozdziału 5. Graficzna prezentacja danych ,,Przewodnika po programie R’’ wydanie 4.

Aby zainstalować i włączyć pakiet Przewodnik wykonaj poniższe dwie liniki.

devtools::install_github("pbiecek/PrzewodnikPakiet")
library("Przewodnik")

5.1. Znajdź siedem różnic

library("PBImisc")
plot(MDRD12~MDRD7, data = kidney)