Rozdział 2.1

import pandas as pd

auta = pd.read_table("http://www.biecek.pl/R/auta.csv",sep=";",header=0)
print(auta.head())
##   Marka Model   Cena KM Pojemnosc Przebieg  Paliwo Produkcja
## 0 Peugeot  206  8799.0 60    1100  85000.0 benzyna    2003
## 1 Peugeot  206 15500.0 60    1124 114000.0 benzyna    2005
## 2 Peugeot  206 11900.0 90    1997 215000.0  diesel    2003
## 3 Peugeot  206 10999.0 70    1868 165000.0  diesel    2003
## 4 Peugeot  206 11900.0 70    1398 146000.0  diesel    2005

Rozdział 2.2.1

from scipy import *

print(array([2, 3, 5, 7, 11, 13, 17]))
## [ 2 3 5 7 11 13 17]
from scipy import *

print(arange(-3, 3+1, 1))
## [-3 -2 -1 0 1 2 3]
from scipy import *

print(arange(0, 100+1, 11))
## [ 0 11 22 33 44 55 66 77 88 99]
import datetime

sol = [ datetime.date(2017, i + 1, 1).strftime('%B') for i in range(12) ]
print(sol)
## ['January', 'February', 'March', 'April', 'May', 'June', 'July', 'August', 'September', 'October', 'November', 'December']
import string

LETTERS = list(string.ascii_uppercase)
print(LETTERS)
## ['A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F', 'G', 'H', 'I', 'J', 'K', 'L', 'M', 'N', 'O', 'P', 'Q', 'R', 'S', 'T', 'U', 'V', 'W', 'X', 'Y', 'Z']

Rozdział 2.2.1.1*

import string

LETTERS = list(string.ascii_uppercase)
print(LETTERS[5-1:10])
## ['E', 'F', 'G', 'H', 'I', 'J']
import string

LETTERS = list(string.ascii_uppercase)
sol = [ LETTERS[i] for i in [0,1,8,9,10,11,12,13]]
print(sol)
## ['A', 'B', 'I', 'J', 'K', 'L', 'M', 'N']
import string

LETTERS = list(string.ascii_uppercase)
print(LETTERS[0:len(LETTERS):2])
## ['A', 'C', 'E', 'G', 'I', 'K', 'M', 'O', 'Q', 'S', 'U', 'W', 'Y']
import datetime

sol = [ datetime.date(2017, i + 1, 1).strftime('%B') for i in range(12) ]
del sol[4:9]
print(sol)
## ['January', 'February', 'March', 'April', 'October', 'November', 'December']
from scipy import *

wartosc = array([(1, 'pion'), (3, 'skoczek'),(3, 'goniec'),(5, 'wieza'),(9, 'hetman'),(float('inf'), 'krol')])

print(wartosc[::-1],'\n')

print(wartosc[2])
## [['inf' 'krol']
## ['9' 'hetman']
## ['5' 'wieza']
## ['3' 'goniec']
## ['3' 'skoczek']
## ['1' 'pion']] 
## 
## ['3' 'goniec']

Rozdział 2.2.2

import warnings
warnings.filterwarnings("ignore")

import pandas.rpy.common as com
koty_ptaki = com.load_data('koty_ptaki', package='Przewodnik')
print(koty_ptaki.head())
##  gatunek  waga dlugosc predkosc habitat zywotnosc druzyna
## 1  Tygrys 300.0   2.5    60   Azja     25   Kot
## 2   Lew 200.0   2.0    80  Afryka     29   Kot
## 3  Jaguar 100.0   1.7    90 Ameryka     15   Kot
## 4   Puma  80.0   1.7    70 Ameryka     13   Kot
## 5 Leopard  70.0   1.4    85   Azja     21   Kot

Rozdział 2.2.2.1

import warnings
warnings.filterwarnings("ignore")

import pandas as pd
import pandas.rpy.common as com

koty_ptaki = com.load_data('koty_ptaki', package='Przewodnik')

print(koty_ptaki.ix[[1,3,5]].head(),'\n')

print(koty_ptaki.ix[[1,3,5],[1,2,3,4]],'\n')

print(koty_ptaki.loc[koty_ptaki["predkosc"] > 100, ["gatunek","predkosc","dlugosc"]])
##  gatunek  waga dlugosc predkosc habitat zywotnosc druzyna
## 1  Tygrys 300.0   2.5    60   Azja     25   Kot
## 3  Jaguar 100.0   1.7    90 Ameryka     15   Kot
## 5 Leopard  70.0   1.4    85   Azja     21   Kot 
## 
##   waga dlugosc predkosc habitat
## 1 300.0   2.5    60   Azja
## 3 100.0   1.7    90 Ameryka
## 5  70.0   1.4    85   Azja 
## 
##      gatunek predkosc dlugosc
## 6      Gepard    115   1.4
## 8      Jerzyk    170   0.2
## 10  Orzel przedni    160   0.9
## 11 Sokol wedrowny    110   0.5
## 13    Albatros    120   0.8
import warnings
warnings.filterwarnings("ignore")

import pandas as pd
import pandas.rpy.common as com

koty_ptaki = com.load_data('koty_ptaki', package='Przewodnik')
print(koty_ptaki["predkosc"],'\n')

koty_ptaki['predkosc_mile'] = koty_ptaki["predkosc"] * 1.6
print(koty_ptaki.head(2))
## 1   60
## 2   80
## 3   90
## 4   70
## 5   85
## 6   115
## 7   65
## 8   170
## 9   70
## 10  160
## 11  110
## 12  100
## 13  120
## Name: predkosc, dtype: int32 
## 
##  gatunek  waga dlugosc predkosc habitat zywotnosc druzyna predkosc_mile
## 1 Tygrys 300.0   2.5    60  Azja     25   Kot      96.0
## 2   Lew 200.0   2.0    80 Afryka     29   Kot     128.0

Rozdział 2.2.3

import string

LETTERS = list(string.ascii_uppercase)
trojka = {'liczby':[1,2,3,4,5],'litery':LETTERS,'logika':[True,True,True,False]}
print(trojka,'\n')

print(trojka['logika'])
## {'liczby': [1, 2, 3, 4, 5], 'logika': [True, True, True, False], 'litery': ['A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F', 'G', 'H', 'I', 'J', 'K', 'L', 'M', 'N', 'O', 'P', 'Q', 'R', 'S', 'T', 'U', 'V', 'W', 'X', 'Y', 'Z']} 
## 
## [True, True, True, False]

Rozdział 2.3

import warnings
warnings.filterwarnings("ignore")

import pandas as pd
import pandas.rpy.common as com

daneSoc = com.load_data('daneSoc', package='Przewodnik')
print(daneSoc.head(4))
##  wiek wyksztalcenie st.cywilny    plec       praca \
## 1  70   zawodowe w zwiazku mezczyzna uczen lub pracuje  
## 2  66   zawodowe w zwiazku  kobieta uczen lub pracuje  
## 3  71   zawodowe  singiel  kobieta uczen lub pracuje  
## 4  57    srednie w zwiazku mezczyzna uczen lub pracuje  
## 
##  cisnienie.skurczowe cisnienie.rozkurczowe 
## 1         143           83 
## 2         123           80 
## 3         167           80 
## 4         150           87

Rozdział 2.3.1

import warnings
warnings.filterwarnings("ignore")

from scipy import *
import pandas as pd
import pandas.rpy.common as com

daneSoc = com.load_data('daneSoc', package='Przewodnik')
print(daneSoc['wiek'].min(),daneSoc['wiek'].max())
## 22 75
import warnings
warnings.filterwarnings("ignore")

from scipy import stats
import pandas as pd
import pandas.rpy.common as com

daneSoc = com.load_data('daneSoc', package='Przewodnik')
print(stats.trim_mean(daneSoc['wiek'], 0.2))
## 42.5806451613
import warnings
warnings.filterwarnings("ignore")

from scipy import *
import pandas as pd
import pandas.rpy.common as com

daneSoc = com.load_data('daneSoc', package='Przewodnik')
print(daneSoc['wiek'].median())
## 45.0
import warnings
warnings.filterwarnings("ignore")

import pandas as pd
import pandas.rpy.common as com

daneSoc = com.load_data('daneSoc', package='Przewodnik')
print(daneSoc['wiek'].describe())
## count  204.000000
## mean   43.161765
## std    13.847100
## min    22.000000
## 25%    30.000000
## 50%    45.000000
## 75%    53.000000
## max    75.000000
## Name: wiek, dtype: float64
import warnings
warnings.filterwarnings("ignore")

from scipy import *
import pandas as pd
import pandas.rpy.common as com

daneSoc = com.load_data('daneSoc', package='Przewodnik')
print(std(daneSoc['wiek'], ddof=1))
## 13.8470999195
import warnings
warnings.filterwarnings("ignore")

from scipy import stats
import pandas as pd
import pandas.rpy.common as com

daneSoc = com.load_data('daneSoc', package='Przewodnik')
print(stats.kurtosis(daneSoc['wiek']))
## -0.935658875845816
import warnings
warnings.filterwarnings("ignore")

from scipy import stats
import pandas as pd
import pandas.rpy.common as com

daneSoc = com.load_data('daneSoc', package='Przewodnik')
print(stats.skew(daneSoc['wiek']))
## 0.23487589610214818
import warnings
warnings.filterwarnings("ignore")

from scipy import *
import pandas as pd
import pandas.rpy.common as com

daneSoc = com.load_data('daneSoc', package='Przewodnik')
print(percentile(daneSoc['wiek'],[10,25,50,75,90]))
## [ 26.  30.  45.  53.  62.4]
import warnings
warnings.filterwarnings("ignore")

from scipy import *
import pandas as pd
import pandas.rpy.common as com

daneSoc = com.load_data('daneSoc', package='Przewodnik')
print(daneSoc.iloc[:,[0,5,6]].apply(lambda x: (x-mean(x))/std(x,ddof=1)).cov())
##              wiek cisnienie.skurczowe cisnienie.rozkurczowe
## wiek          1.000000      -0.027652       -0.083137
## cisnienie.skurczowe  -0.027652       1.000000        0.678527
## cisnienie.rozkurczowe -0.083137       0.678527        1.000000

Rozdział 2.3.2

import warnings
warnings.filterwarnings("ignore")

from scipy import *
import pandas as pd
import pandas.rpy.common as com

daneSoc = com.load_data('daneSoc', package='Przewodnik')
print(daneSoc['wyksztalcenie'].value_counts())
## podstawowe  93
## srednie    55
## wyzsze    34
## zawodowe   22
## Name: wyksztalcenie, dtype: int64
import warnings
warnings.filterwarnings("ignore")

from scipy import *
import pandas as pd
import pandas.rpy.common as com

daneSoc = com.load_data('daneSoc', package='Przewodnik')
print(pd.crosstab(daneSoc['wyksztalcenie'],daneSoc['praca']))
## praca     nie pracuje uczen lub pracuje
## wyksztalcenie                
## podstawowe       22         71
## srednie         16         39
## wyzsze          6         28
## zawodowe         8         14
import warnings
warnings.filterwarnings("ignore")

import pandas as pd
import pandas.rpy.common as com

daneSoc = com.load_data('daneSoc', package='Przewodnik')
print(daneSoc.iloc[:,[0,1,2,3]].describe(include='all'))
##        wiek wyksztalcenie st.cywilny    plec
## count  204.000000      204    204    204
## unique     NaN       4     2     2
## top      NaN  podstawowe  singiel mezczyzna
## freq      NaN      93    120    149
## mean   43.161765      NaN    NaN    NaN
## std   13.847100      NaN    NaN    NaN
## min   22.000000      NaN    NaN    NaN
## 25%   30.000000      NaN    NaN    NaN
## 50%   45.000000      NaN    NaN    NaN
## 75%   53.000000      NaN    NaN    NaN
## max   75.000000      NaN    NaN    NaN

Rozdział 2.4.1

import warnings
warnings.filterwarnings("ignore")

import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

daneSoc = pd.read_csv("/home/krz/Pulpit/Przewodnik_R2/daneSoc.csv",header=0)
fig = plt.figure(figsize=(14,6))
ax1 = fig.add_subplot(1,2,1)
ax2 = fig.add_subplot(1,2,2)
sns.countplot(y="wyksztalcenie",color='C0', data=daneSoc,ax=ax1,order=daneSoc.wyksztalcenie.value_counts().iloc[:4].index)
sns.countplot(x="wyksztalcenie", hue="plec", data=daneSoc,ax=ax2,order=daneSoc.wyksztalcenie.value_counts().iloc[:4].index)
fig.tight_layout()
fig.savefig('rys_2.1.png')