Aneszteziológia-
Intenzív terápia

Hematológia
Infektológia
Immuno-Rheumatológia

Ig.Orvostan
Klinikai Genetika
Gyermekgyógyászat
Népegészségtan
Neurológia (teszt+eset)
Pszichiátria
Sportorvostan
Szemeszet
Szülészet-
Nőgyógyászat

Transzfuziológia
Urológia
Bőrgyógyászat
Farmakológia
Fül-orr-gégészet
Kardiológia
Nephrológia, GI
Onkológia
Ortopedia
Pulmonológia
Radiológia
Sebészet
Szájsebészet
Traumatológia
Bioetika
Endokrinológia
Mikrobiológia (regi)
Pszichológia
Patológia
Kórélettan
Genetika
Műtéttan
Laboratóriumi Medicina
Immunológia
Propedeutika
Anatómia
Szövettan
Fejlődéstan
Molekuláris sejtbiológia (I)
Élettan (I) (régi)
Biokémia (I) (II) (III)
Orvosi biológia
Orvosi kémia
Biofizika

Ápolástan
Fejlődésbiológia I
Modellmembránok
expqs     sajat