libs/pdfname.js

/**
 * Convert string to `PDF Name Object`.
 * Detail: PDF Reference 1.3 - Chapter 3.2.4 Name Object
 * @param str
 */
function toPDFName(str) {
 // eslint-disable-next-line no-control-regex
 if (/[^\u0000-\u00ff]/.test(str)) {
  // non ascii string
  throw new Error(
   "Invalid PDF Name Object: " + str + ", Only accept ASCII characters."
  );
 }
 var result = "",
  strLength = str.length;
 for (var i = 0; i < strLength; i++) {
  var charCode = str.charCodeAt(i);
  if (
   charCode < 0x21 ||
   charCode === 0x23 /* # */ ||
   charCode === 0x25 /* % */ ||
   charCode === 0x28 /* ( */ ||
   charCode === 0x29 /* ) */ ||
   charCode === 0x2f /* / */ ||
   charCode === 0x3c /* < */ ||
   charCode === 0x3e /* > */ ||
   charCode === 0x5b /* [ */ ||
   charCode === 0x5d /* ] */ ||
   charCode === 0x7b /* { */ ||
   charCode === 0x7d /* } */ ||
   charCode > 0x7e
  ) {
   // Char  CharCode  hexStr  paddingHexStr  Result
   // "\t"  9      9    09        #09
   // " "   32     20    20        #20
   // "©"   169     a9    a9        #a9
   var hexStr = charCode.toString(16),
    paddingHexStr = ("0" + hexStr).slice(-2);

   result += "#" + paddingHexStr;
  } else {
   // Other ASCII printable characters between 0x21 <= X <= 0x7e
   result += str[i];
  }
 }
 return result;
}

export { toPDFName };