Voorbeeld Openbare toiletten Nijmegen - toegankelijke informatie en kaart

Uitleg

Voorbeeld in het kader van de handreiking Webrichtlijnen & geo-informatie. De gegevens worden uit een GeoJSON bestand geladen en vervolgens op de kaart getoond en in de lijst gezet.

De kaart is te bedienen met het toetsenbord. Gebruik de TAB-toets om er naar toe te gaan en door de gegevens op de kaart te lopen. Met Enter is een popup te openen en sluiten.

Merk op dat WCAG2 en Webrichtlijnen versie 2 het gebruik van Javascript om de pagina op te bouwen toestaan. Dit voorbeeld gaat er vanuit dat Javascript te gebruiken is.

Nota bene: de informatie in dit voorbeeld mist adresinformatie. Dit zou toegevoegd moeten worden aan de oorspronkelijke gegevens om een bruikbaar en leesbaar resultaat te krijgen. Omwille van de eenvoud is dat hier weggelaten. Een voorbeeld met adresinformatie is ook beschikbaar.

Resultaat: openbare toiletten van Nijmegen op een kaart en in een lijst

naar de lijst
naar de kaart